Maseczki i rękawiczki powinny trafić do śmietników

Bartosz Kirchner 23.04.2020

Przypominamy - jednorazowe rękawiczki i maseczki należy zawsze wyrzucać do pojemników na śmieci i to niezależnie od tego czy były one używane w domu czy na zewnątrz. Powinny one trafić do pojemników na odpady zmieszane. Nie wolno wrzucać środków ochrony osobistej do toalety, bo grozi to zapchaniem rur kanalizacyjnych. Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak:

Związek Międzygminny GOAP apeluje do mieszkańców, aby odpady zmieszane wrzucać do śmietników wyłącznie w szczelnie zawiązanych worków. To pozwoli zminimalizować kontaktu pracowników z wyrzucanymi środkami ochrony osobistej. Związek prosi też, aby na czas pandemii śmietniki, które były dotychczasowo zamykane na klucz zostawić tymczasowo otwarte.

FOT: Unsplash

maseczki odpady rękawiczki segregacja śmieci zmieszane