Miliony na zabytki

Bartosz Kirchner 22.05.2020

800 tysięcy złotych przekazano na ratowanie poznańskiego kompleksu klasztornego franciszkanów. Łącznie wsparcie  zapewni działania konserwatorskie lub konserwatorskie przy 18 obiektach. W tym roku po raz pierwszy na liście znalazły się budynki architektury przemysłowej. Mówi starosta poznański Jan Grabkowski:

Na liście obiektów są też drewniane zabytki takie jak kościoły w Rogalinku i Kleszczewie. Dotację otrzyma też zespół zamkowy w Kórniku, gdzie m.in. konserwacji poddane zostaną średniowieczne mury wewnętrzne i przebudowane będą alejki parkowe w Arboretum. Na wsparcie w tym roku mogą też liczyć kościoły pw. Narodzenia NMP w Sobocie i św. Mikołaja w Owińskach. Oprócz tego kontyunowana będzie renowacja byłego dworca kolejowego w Puszczykowie. Wsparcie zostanie też przekazane na renowację obiektów w Chludowie, Łodzi w gminie Stęszew, Złotniczkach i Wronczynie. 

FOT: Zdjęcie poglądowe Unsplash

pieniądze ratowanie zabytki