NFZ: Ogłoszono konkurs

Bartosz Kirchner 5.03.2021

Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs na prowadzenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej, geriatrii oraz neurologii z pododdziałem udarowym. To efekt wypowiedzenia umowy przez szpital 'Dziekanka' w Gnieźnie. Konkursy mają być rozstrzygnięte przed upływem okresu wypowiedzenia, by utrzymać ciągłość działania tych oddziałów. Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla:

Szpital 'Dziekanka' od dłuższego czasu informował, że prowadzenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej i neurologii z tzw. udarówką nie wpisuje się w jego profil. 'Dziekanka' jest szpitalem psychiatrycznym i utrzymanie wspomnianych oddziałów wiąże się z wysokimi kosztami. Placówka musi zatrudniać personel przeznaczony do pracy tylko na wygaszanych oddziałach i utrzymywać na nich specjalistyczny sprzęt.

FOT: Unsplash

dziekanka konkurs nfz oddziały poznań psychiatryczny