Nowa zieleń na Wildzie

29.03.2021

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z nasadzeniami zieleni i wdrożeniem nowej organizacji ruchu na ul. Sikorskiego. 29 marca rozpoczną się roboty na odcinku od ul. Prądzyńskiego do Umińskiego.

Dzięki zmianom w organizacji ruchu i parkowania na ul. Sikorskiego możliwe stało się zagospodarowanie części przestrzeni zielenią. Łącznie posadzonych zostanie tutaj ponad 1000 sztuk zieleni niskiej i 5 drzew. Związane z tym prace podzielone zostały na cztery etapy i skoordynowane z wdrażaniem nowego oznakowania, wynikającego z projektu Strefy Płatnego Parkowania.

Obecnie zakończył się etap 1, obejmujący północną stronę ul. Sikorskiego od ul. 28 Czerwca 1956 r. do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego. Wprowadzono tutaj nowy sposób parkowania (równolegle na jezdni), odbrukowano część przestrzeni zajmowanej dotąd przez parkujące auta i wykonano nasadzenia zieleni. Pojawiła się również nowa ławka.

Prace na ul. Sikorskiego będą kontynuowane w najbliższych dwóch tygodniach zgodnie z poniższym harmonogramem:

29 marca - rozpoczęcie 2 etapu prac w zakresie zieleni; odcinek od ul. Prądzyńskiego do ul. Umińskiego po stronie północnej.

30 marca - wdrożenie ruchu jednokierunkowego na ul. Sikorskiego od ul. 28 Czerwca do ul. Umińskiego, wykonanie oznakowania na odcinku od ul. Umińskiego do ul. Roboczej po obu stronach ulicy.

1 kwietnia - rozpoczęcie 3 etapu prac w zakresie zieleni; odcinek od ul. 28 czerwca 1956 r. do ul. Prądzyńskiego po stronie południowej. W nocy z 1 na 2 kwietnia - wykonanie oznakowania na etapie 2.

7 kwietnia - rozpoczęcie 4 etapu prac w zakresie zieleni; odcinek od ul. Prądzyńskiego do ul. Umińskiego po stronie południowej. W nocy z 7 na 8 kwietnia - wykonanie oznakowania na etapie 3.

13/14 kwietnia - zakończenie prac w zakresie zieleni, wykonanie oznakowania na etapie 4.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na poszczególnych odcinkach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Informujące o tym znaki drogowe zostaną ustawione w terenie minimum 5 dni przed rozpoczęciem robót. Przypominamy, że pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Pobór opłat za parkowanie na ul. Sikorskiego zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na sąsiednich ulicach objętych etapem 6 wdrażania SPP na Wildzie. 

Źródło: Poznan.pl

wilda zieleń