Nowy rektor ASD w Poznaniu

Bartosz Kirchner 15.07.2021

Ksiądz Jan Frąckowiak będzie od 1 września rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Zastąpi na tym stanowisku ks. Marcina Głowińskiego.

Ksiądz Jan Frąckowiak pochodzi z parafii św. Jana Kantego na poznańskim Grunwaldzie. Święcenia przyjął z rąk abp. Stanisława Gądeckiego w katedrze poznańskiej 21 maja 2009 r. Był wikariuszem w Wolsztynie i w Komornikach. W latach 2010-2015 odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 2016 r. był sekretarzem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego i ceremoniarzem arcybiskupim. Jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym UAM i duszpasterzem ZHR. Od wielu lat jest związany ze wspólnotą Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej.

Ksiądz Jan Frąckowiak jest autorem książki „Wiara. Podręczny przewodnik”, opublikowanej w 2021 r. przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha, jest autorem cyklicznych audycji w Radiu Emaus.

Dotychczasowy rektor ks. kan. Marcin Głowiński zostanie od 1 września kuratorem osób duchownych podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych za przestępstwo wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej osiemnastego roku życia. Nowym sekretarzem i ceremoniarzem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego został ks. Piotr Szkudlarek.

Fot: Archidiecezja Poznańska

ASD poznań rektor