Obniżki czynszów dla najuboższych w Lesznie

6.04.2023

W Lesznie gorzej sytuowani lokatorzy mieszkań komunalnych będą mogli skorzystać z obniżek czynszów. Po wydaniu przez prezydenta Leszna zarządzenia, czynsze w zasobach komunalnych miasta wzrosły o 28 procent. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt uchwały, który zakładał obniżkę czynszu do poziomu inflacji. W tej sytuacji prezydent Łukasz Borowiak zaproponował rozszerzenie możliwości ubiegania się o indywidualne obniżki czynszów dla najmniej zarabiających. W efekcie rada odrzuciła projekt KO, a przyjęła propozycję prezydenta.

Po świętach radni KO zamierzają rozpocząć zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie obniżki czynszów do poziomu inflacji.

Foto: UM Leszna