Oceniono sytuację ekonomiczno-finansową miejskich szpitali

Bartosz Kirchner 3.11.2020

Poznańscy radni przyjęli uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej miejskich placówek medycznych. Szpital im. Strusia za zeszły rok otrzymał - według skali stosowanej przez resort zdrowia - ponad 57% maksymalnej liczby punktów. Choć szpital przyniósł stratę w zeszłym roku, to wskaźnik zadłużenia pozostał na dobrym poziomie. Prognoza szpitala na najbliższe lata z powodu przemianowania placówki na leczącą pacjentów z COVID-19 stała się nieaktualna. Jeszcze w tym roku szpital ma utworzyć izolatorium w hotelu przy Ławicy i zarządzać szpitalem tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Mówi dyrektor szpitala im. Strusia w Poznaniu Jan Sawicz:

Zgodnie z przedstawionymi danymi poprawiła się sytuacja finansowa szpitala im. Franciszka Raszei. Za zeszły rok lecznica wykazała stratę w wysokości dwóch mln ośmiuset tys. złotych, czyli niższą niż w poprzednich latach. Największy koszt, jaki obecnie ponosi szpital, to wydatki na środki ochrony osobistej i wymazy. Problemy dotknęły też Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, który przez pandemię koronawirusa miał problem z realizacją założonego wcześniej programu naprawczego.

FOT: UNSPLASH