Od jutra obowiązkowa segregacja odpadów

31.08.2020

Od jutra na terenie Związku Międzygminnego GOAP wchodzi w życie obowiązkowa segregacja odpadów. Choć stawki za wywóz pozostają bez zmian, to za nieprzestrzeganie przepisów opłata może wzrosnąć aż trzykrotnie.

Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim obszarze warto zadbać o skrupulatność segregacji - wystarczy, że jedna osoba będzie źle segregować śmieci, by konsekwencje tego ponieśli wszyscy pozostali mieszkańcy nieruchomości - mówi dyrektor biura Związku Międzygminnego GOAP Andrzej Springer.

Kara nie będzie natychmiastowa.

Wprowadzono system, który ostrzega o ryzyku podniesienia stawki. Np. po wrzuceniu papieru do pojemnika na szkło pracownicy odbierający odpady nakleją na pojemniku żółtą naklejkę. Oznaczać to będzie, że do następnego terminu odbioru odpady powinny zostać dosegregowane. W przeciwnym razie podczas kolejnego odbioru żółtą naklejkę zastąpi czerwona. Stanowić będzie ona podstawę do wszczęcia procedury o trzykrotnym podniesieniu stawki za wywóz odpadów.

FOT: UNSPLASH

GOAP odpady poznań segregacja