Otworzą restauracje i kawiarnie

Bartosz Kirchner 13.05.2020

Od 18 maja ponownie otwarte zostaną lokale gastronomiczne. Do tej decyzji od pewnie czasu przygotowują się władze Poznania. Prezydent Poznania obecny poziom odmrażania uważa za dobry kierunek.

W Poznaniu opracowano pakiet preferencji dla restauratorów posiadających ogródki gastronomiczne. Do 30 czerwca właściciela zabudowanych ogródków zapłacą miesięcznie 30 groszy plus VAT za jeden metr kwadratowy zajmowanej powierzchni. Od lipca ta miesięczna stawka wzrośnie do 20 złotych plus VAT za metr kwadratowy w przypadku zabudowanych ogródków, a 10 złotych plus VAT za metr kwadratowy dla ogródków stoisk składających się jedynie ze stołów i krzeseł bez podestów. Ponadto restauratorzy w strefach zamieszkania lub tempo 30 będą mogli ustawić przed swoimi lokalami ogródki na miejscach parkingowych bez obowiązku przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu. Pod pewnymi warunkami możliwe będzie także poszerzenie ogródków gastronomicznych przed lokalem.  

FOT: UNSPLASH

kawiarnia otwarcie restauracja