Papież na Światowy Dzień Środków Przekazu

24.01.2022

„Słuchanie jest zdolnością serca, która umożliwia bliskość” – napisał Papież w opublikowanym dzisiaj orędziu na LVI Światowy Dzień Środków Przekazu. Jego głównym tematem jest słuchanie. Bezgraniczne pragnienie bycia wysłuchanym stanowi jedną z najważniejszych potrzeb człowieka i jest niezbędne w komunikacji międzyludzkiej.

Słuchanie w relacji do Boga jest darem łaski oraz aktem, z którego rodzi się wiara. Bóg rozpoznaje człowieka jako swojego rozmówcę, dlatego zwraca się do niego ze swoim Słowem, ale nadstawia też ucha, aby go słuchać. Słuchanie stanowi bardzo ważny wymiar miłości Boga i człowieka. Jezus w swoim nauczaniu zwraca uwagę uczniom, że nie wystarczy słuchać, ale należy robić to dobrze, przyjmując Słowo sercem szlachetnym i dobrym oraz wydając owoce życia i zbawienia. Papież zaznaczył, że umiejętność słuchania społeczeństwa jest szczególnie ważna w czasach zranionych przez pandemię. Wzrosło dzisiaj znacznie zapotrzebowanie na przejrzystą i wiarygodną informację, która nie ogranicza się do cząstkowych wiadomości służących potrzebom władzy albo manipulacji opinią publiczną. 

Źródło: VATICAN NEWS FOT: UNSPLASH

dzień media prasa radio telewizja