Park Jana Pawła II zostaje

Bartosz Kirchner 22.01.2021

Rada Osiedla Wilda odrzuciła projekt uchwały, który domagał się złożenia wniosku do prezydenta Poznania o zmiany nazwy parku na Łęgi Dębińskie. Domagał się tego wildecki radny, który argumentował m.in. że św. Jan Paweł II jest odpowiedzialny za krycie pedofilów, a także, że Łęgi Dębińskie to nazwa stosowana przez większość mieszkańców dzielnicy. Sesja rady osiedla, która odbyła się zdalnie miała bardzo duże zainteresowanie. Mówi przewodnicząca Rady Osiedla Wilda, Dorota Bonk-Hammermeister:


Na początku sesja rady została zakłócona. Niezidentyfikowane osoby zalogowały się i emitowały dźwięki, które uniemożliwiały procedowanie. Z problemami udało się jednak uporać i obrady mogły być kontynuowane.

FOT: UNSPLASH

nazwa Park Jana Pawła II poznań wilda zmiana