Piękno poznańskich parków – konkurs dla dzieci i dorosłych

5.04.2021

Jakie walory przyrodnicze i architektoniczne wyróżniają parki imienia Izabeli i Jarogniewa Drwęskich oraz Bambrów Poznańskich? Odpowiedzi na to pytanie pomoże znaleźć konkurs, ogłoszony przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Prace plastyczne i fotograficzne można nadsyłać do 19 kwietnia.  

Udział w konkursie "Poznańskie parki w dzielnicy Wilda - piękno parku Izabeli i Jarogniewa Drwęskich i parku Bambrów Poznańskich" mogą wziąć wszyscy chętni - dzieci i dorośli, amatorzy i profesjonaliści, lokalni mieszkańcy i turyści (w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego). 

Fotografie należy nadsyłać na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl, a prace plastyczne pocztą - na adres: Zarząd Zielni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań. W jednym i drugim przypadku należy pamiętać o dołączeniu formularza rejestracyjnego oraz dopisku "Poznańskie parki w dzielnicy Wilda". Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie fotografie oraz dwie prace plastyczne.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. W planach jest także wernisaż, połączony z piknikiem w objętych konkursem parkach. 

Regulamin wraz z formularzem konkursowym można znaleźć na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej

FOT: ZZM Poznan

dorośli dzieci fotograficzny konkurs miasto park plastyczny poznan zgłoszenie zieleń zzm