Plan zarządzania ryzykiem powodziowym

10.03.2021

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące aktualizowanego planu zarządzania ryzykiem powodziowym. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie rozmawiać z przedstawicielami mieszkańców obszaru dorzecza Odry. W projekcie aktualizacji  przewidziano tam w sumie 44 działania. Rozmowy z mieszkańcami to ważny element pozwalający inaczej spojrzeć na przygotowane przez nas plany, mówi Bogumił Nowak, regionalny dyrektor zarządu Wód Polskich:


Wody Polskie mają w planach budowę dwóch dużych inwestycji w Wielkopolsce. To zbiornik Wielowieś Klasztorna i przygotowanie naturalnego terenu zalewowego w powiecie konińskim. Mają one nie tylko służyć pomocą w trakcie walki z powodziami, ale także przeciwdziałać skutkom suszy. Konsultacje społeczne potrwają do czerwca.

FOT: Unsplash

plan powódź ryzyko sytuacja wiosna Wody Polskie