Podwyżka za parkowanie będzie później

Bartosz Kirchner 31.03.2020

Poznańscy radni bez głosów sprzeciwu uchwalili opóźnienie wprowadzenia zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Przypomnijmy, że od jutra w Poznaniu obowiązywać miały podwyżki opłat za postój pojazdów. Stawki, które miały być wprowadzone od 1 kwietnia, będą obowiązywać od 1 czerwca. Mówi Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu:

Do uchwały zgłoszony kilka poprawek. Radny PiS Łukasz Kapustka chciał, aby podwyżki w strefie płatnego parkowania były przesunięte nie na 1 czerwca, lecz na 1 stycznia przyszłego roku. Inna radna PiS, Klaudia Strzelecka postulowała wpisanie do uchwały, aby opłaty za parkowanie zostały zniesione do końca kwietnia. Radny Prawa do Miasta Paweł Sowa złożył poprawkę, która miała rozszerzyć uchwałę i opóźnić podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej o 2 miesiące. Mówi radny Paweł Sowa:

Paweł Sowa postulował także, aby docelowo stworzyć okrągły stół, który pozwoli uratować transport publiczny. Wszystkie poprawki zgłoszone do uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania zostały odrzucone.  

FOT: B. Kirchner

poznań strefa parkowania ZDM