Pół miliona maseczek rozda w Poznaniu Stowarzyszenie „Projekt Poznań”

27.04.2021

Pół miliona maseczek rozda w stolicy wielkopolski Stowarzyszenie 'Projekt Poznań'. Środki ochrony osobistej przekazała Agencja Rozwoju Przemysłu. Blisko 350 tysięcy maseczek trafiło już do poznańskich domów pomoc społecznej. Pozostałe zostaną przekazane do jadłodajni dla ubogich, Monaru czy Pogotowia Społecznego. Mówi koordynator akcji Kevin Nowacki:

W kolejnych tygodniach Stowarzyszenie przekaże maseczki na rzecz różnych podmiotów na terenie Poznania oraz powiatu.

FOT: Unsplash

maski poznań projekt