Politechnika Poznańska ma nowego Rektora

26.05.2020

25 maja 2020 r. na Rektora Politechniki Poznańskiej na kadencję 2020 – 2024 został wybrany prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski.

Nowy rektor jest absolwentem Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W 1999 r. uzyskał stopień doktora, a dziewięć lat później doktora habilitowanego. W 2013 r. został profesorem. W swoim dorobku ma 432 publikacje. Kierownik 11 oraz główny wykonawca 8 projektów oraz grantów badawczych, rozwojowych, celowych oraz europejskich. Jest autorem 30 patentów i 8 wdrożonych technologii. Całą karierę naukową związał z macierzystą uczelnią.

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, zasiada w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. edukacji ustawicznej.

Uważa, że Przyszłość i rozwój to dwa kluczowe aspekty istnienia Politechniki Poznańskiej. Przyszły Rektor jest przekonany, że wraz z całą społecznością akademicką PP  można kontynuować z sukcesem budowanie silnej uczelni technicznej.

Jego zdaniem nowoczesna Uczelnia, otwarta na potrzeby otoczenia i wymagania rynku, a także gotowa do szybkiego adaptowania się do panujących uwarunkowań zewnętrznych może być budowana na innowacyjnym i kreatywnym działaniu jej Społeczności. Główne tezy programowe dotyczą następujących aspektów funkcjonowania Uczelni: struktura i zarządzanie; studenci, doktoranci i edukacja; badania, transfer technologii oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym; umiędzynarodowienie; administracja, infrastruktura i inwestycje.

FOT: POLITECHNIKA POZNAŃSKA

politechnika poznańska prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski rektor