Ponad pół tony pomocy medycznej wysłała do Libanu poznańska fundacja Redemptoris Missio

30.08.2021

Ponad pół tony pomocy medycznej wysłała dziś do Libanu poznańska fundacja Redemptoris Missio. Ponad rok temu w wyniku tragicznego wybuchu w Bejruckim porcie tysiące ludzi znalazło się na skraju ubóstwa z powodu utraty miejsc pracy i często dorobku całego życia. W wybuchu zniszczone zostały strategiczne rezerwy zboża. Sytuacja w Libanie, już przed wybuchem, była na pograniczu katastrofy gospodarczej. Szczególnie trudno jest utrzymać działalność szpitali. Mówi prezes fundacji Redemptoris Missio Justyna-Janiec Palczewska:

Pomoc dla Libańskich szpitali zabiorą polscy żołnierze, którzy ponownie od dwóch lat pełnią tam misję stabilizacyjną w ramach ONZ. Jej głównym celem jest monitorowanie zawieszenia broni między Libanem a Izraelem w rejonie tzw. niebieskiej linii oraz ochrona lokalnej ludności.

FOT: Fundacja Redemptoris Missio