Powietrze w Poznaniu nie przekracza norm

20.02.2020

W minionym roku metropolia poznańska  ani razu nie przekroczyła dopuszczalnej normy pyłów zawieszonych w powietrzu.

Tak wynika z kompleksowego pomiaru jakości powietrza realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. W ramach programu antysmogowego Stowarzyszenie Metropolia Poznań zamieściło 211 czujników na szkolnych budynkach w ponad 20 gminach aglomeracji poznańskiej.

Po przeanalizowaniu 1,5 miliona odczytów doszli do wniosku, że ani Poznań ani miasta znajdujące się w obszarze metropolii nie przekroczyły norm wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia.  Najwyższy wynik zaobserwowano w gminie Czerwonak - 32,33 µg/m 3, najniższy
w gminie Rokietnica - 17,88 µg/m 3.

W Poznaniu największe średnioroczne stężenie pyłu PM10 wystąpiło na Wildzie. Jak mówią przedstawiciele metropolii dobre wyniki nie zwalniają nas z podejmowania systemowych działań w zakresie poprawy sytuacji. Istotnym elementem projektu jest edukacja prowadzona w szkołach gdzie zamontowano czujniki. Uczniowie na bieżąco mają dostęp do danych i pod kierunkiem nauczycieli mogą dokonywać własnej analizy zebranych danych. 

FOT: UNSPLASH

czerwonak jakość powietrze poznań rokietnica