Powstanie federacja poznańskich uczelni

Adrian Wojtasz 13.05.2021

Z początkiem 2023 roku powstać ma federacja poznańskich uczelni. W jej skład wchodzić mają wszystkie uczelnie publiczne w mieście. Współpraca między naukowcami reprezentującymi podobne dziedziny może przełożyć się na podniesienie jakości kształcenia. Mówi przewodniczy Rady ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego, były rektor UAM prof. Andrzej Lesicki:

Utworzenie federacji jest także symbolicznym zjednoczeniem lokalnego ośrodka naukowego. Wszystkie uczelnie wchodzące w skład federacji zachowają swoją autonomię. Współpraca między poznańskimi szkołami wyższymi trwa od wielu lat. Dzięki niej powstało wiele wspólnych kierunków studiów, m.in. neurobiologia prowadzona przez cztery uczelnie.

FOT: Unsplash

federacja jakość kształecenie miasto poznań publiczne uczelnie