Poznań zachęca do pozbycia się azbestu

Bartosz Kirchner 12.07.2021

W ramach specjalnego programu można uzyskać nawet całkowity zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających ten rakotwórczy materiał.

Według szacunkowych danych na terenie stolicy Wielkopolski łącznie jest około 6,5 tys. ton wyrobów i odpadów zawierających azbest. By go usunąć, ze specjalnego programu skorzystać może większość zainteresowanych, nie licząc spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Michał Wierzbicki - dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Poznaniu

Wnioski można składać do końca września w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej lub poprzez platformę ePUAP. W tym roku na realizację programu przeznaczono 300 tysięcy złotych.

FOT: UM Poznań

azbest dofinansowanie poznań