Poznańska Po-Dzielnia wznawia działalność

Bartosz Kirchner 25.05.2020


Pierwszego czerwca po przerwie swoją działalność wznawia poznańska Po-Dzielnia, czyli poznański freeshop, gdzie za darmo można zostawić niepotrzebne rzeczy w dobrym stanie lub zabrać te, które nam się przydadzą.

Obiekt będzie działał od poniedziałku do piątku od 15:00 do 18:00. W lokalu będą mogły przebywać jednocześnie najwyżej 3 osoby plus wolontariusze. Czas wizyty jest ograniczony do 15 minut. Po-Dzielnia będzie na bieżąco dezynfekowana, a pprzekazywane rzeczy będą przechodziły kwarantannę. Mówi Kalina Olejniczak z Po-Dzielni.


Przychodzący do Po-dzielni będą proszeni o dezynfekcję rąk przy wejściu oraz o noszenie maseczek. Osoby, które będą chciały jedynie przekazać rzeczy do Po-Dzielni, będą mogły to zrobić bez konieczności wchodzenia do lokalu. Jednocześnie przedstawiciele Po-Dzielni proszą, by nie zostawiać rzeczy przed wejściem poza godzinami otwarcia.

Zdjęcie: Unsplash

działa gdzie godziny jak oddam Podzielnia poznań szukam