Poznański ogród zoologiczny w tarapatach

Bartosz Kirchner 8.12.2020

Placówka straciła status członka stałego Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA). Przeprowadzona przez organizację kontrola w poznańskim zoo wykazała szereg nieprawidłowości. Zoo nie ma planu rozwoju i długotrwałego zarządzania ogrodem, a w dokumentacji panuje bałagan. Kolejne zarzuty przedstawił podczas sesji Rady Miasta radny Michał Grześ.

Wśród nieprawidłowości wskazanych przez organizację EAZA są też brak oszczędności energii i programów badawczych zgodnych z potrzebami ogrodu. Choć w ostatnim czasie koszty weterynaryjne wzrosły, to podczas kontroli zaplecze było brudne i nieuporządkowane. Poznański ogród zoologiczny ma 2 lata na poprawę sytuacji. W przeciwnym razie zostanie wykluczony ze Stowarzyszenia. Wówczas będzie musiał oddać przekazane zwierzęta. Do Poznania nie będą przekazywane też nowe zwierzęta zagrożone wyginięciem, z wyjątkiem tych, które na własną rękę uda się zabrać np. przemytnikom. Zoo straci też status ogrodu zoologicznego i po raz pierwszy od prawie 150 lat stanie się zwierzyńcem.

FOT: UNSPLASH

poznańskie zoo