Poznański Panel Obywatelski

1.10.2020

Jeszcze w tym roku w stolicy Wielkopolski rozpocznie się pierwszy Poznański Panel Obywatelski. Jego tematem będzie przeciwdziałanie oraz adaptacja do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego. W środę Miasto ogłosiło otwarty konkurs na organizację oraz przeprowadzenie panelu. Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 21 października. 

Panel obywatelski to forma partycypacji społecznej, pozwalająca na demokratyczne podejmowanie decyzji ważnych dla lokalnego rozwoju. Do uczestnictwa zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wcześniej wyrażą chęć udziału. Wybór panelistów uwzględnia m.in. kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, rejon zamieszkania, czy poziom wykształcenia. Dzięki temu zapewniona jest różnorodność i reprezentacja różnych punktów widzenia oraz doświadczeń. Kluczowym elementem każdego panelu obywatelskiego jest debata poświęcona wybranemu zagadnieniu.  

- Celem tej formy konsultacji jest wypracowanie rekomendacji dotyczących omawianego problemu. Mają być one zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i realne do wdrożenia przez władze lokalne - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. - Paneliści nie muszą być specjalistami w danym obszarze. Wiedzę na temat istniejących i potencjalnych rozwiązań uzyskują od niezależnych ekspertów, urzędników oraz lokalnych działaczy. Kluczowe są zaangażowanie i chęć poświęcenia swojego czasu na pracę na rzecz miasta - dodaje.

W środę Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiego Panelu Obywatelskiego". Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać ofertyza pomocą platformy www.witkac.pl. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 21 października. Ogłoszenie konkursowe i warunki udziału dostępne są w BIP

Pierwszy Poznański Panel Obywatelski będzie dotyczył wypracowania rekomendacji na temat " Jak władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego?".

ŹRÓDŁO/FOT: POZNAN.PL

klimat panel obywatelski poznań zmiany