Poznańskie elżbietanki uczciły pamięć św. Jana Pawła II

18.05.2020


Uroczystości związane z setną rocznicą urodzin papieża Polaka odbyły się dziś koło jadłodajni przy ul. Łąkowej w Poznaniu. Obecni w czasie nabożeństwa bezdomni wysłuchali słów Karola Wojtyły i wspólnie odmówili modlitwę dziękczynną. Duży wkład w to wydarzenie mieli także wierni z parafii w Kórniku. Mówi siostra Józefa Krupa ze zgromadzenia sióstr elżbietanek w Poznaniu:


Oprócz poczęstunku i pakietów żywnościowych siostry przygotowują i rozdają osobom bezdomnym ubrania i środki opatrunkowe. W pomoc zaangażowani są też harcerze, którzy pomagają przy organizacji oraz dezynfekcji.

FOT: Archidiecezja Poznańska

Elżbietanki Jan Paweł II poznań