Prace na rzecz synodu

2.02.2022

Członkowie archidiecezjalnego zespołu synodalnego i sekretariatu synodu spotkali się z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Celem spotkania było poinformowanie metropolity poznańskiego o pracach na rzecz synodu, zwłaszcza w kontekście priorytetów wyznaczonych na drodze synodalnej w Archidiecezji Poznańskiej. Mówi ks. Mirosław Tykfer z archidiecezjalnego zespołu synodalnego:

Na terenie Archidiecezji Poznańskiej prace synodalne prowadzi ponad 220 parafii i innych środowisk kościelnych i poza kościelnych.

FOT: Synod o synodalności w Archidiecezji Poznańskiej

synod o synodalności