Pakiet zdrowotny dla kombatantów Czerwca’56

Bartosz Kirchner 13.11.2020

Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 roku mogą się już zgłaszać do specjalnego programu zdrowotnego oferowanego przez władze miasta. Jest on realizowany w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Kombatanci mają zapewniony dostęp do bezpłatnych konsultacji i świadczeń medycznych. Każdy uczestnik program w pierwszej kolejności zostanie objęty specjalistyczną konsultacją lekarza geriatry. Mówi zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Joanna Olenderek.

Program obejmuje też możliwość konsultacji pielęgniarskich połączonych ze szkoleniem dla opiekunów kombatantów na temat opieki nad osobą starszą. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub za pomocą internetowego formularza. Szczegóły dostępne są na stronie posum.pl.

FOT: UNSPLASH

czerwiec 56 Kombatanci poznań program wielkopolska zdrowie