Przebudowa pl. Kolegiackiego w Poznaniu

Adrian Wojtasz 14.01.2022

Przebudowa pl. Kolegiackiego w Poznaniu jest już prawie ukończona. Zakres wykonanych prac umożliwił wdrożenie stałej organizacji ruchu. Obecnie trwają czynności odbiorowe oraz prace wykończeniowe, realizowane przez Muzeum Archeologiczne przy ekspozycji reliktów kościoła św. Marii Magdaleny. Udostępnienie placu wraz z częścią wystawienniczą planowane jest na początku marca. Mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski:

Do Urzędu Miasta można dojechać od ul. Garbary, natomiast wyjechać z placu przez ul. Za Bramką.

FOT: poznan.pl

budowa koniec plac kolegiacki