Punkt bezpłatnych konsultacji dla seniorów, którzy chorowali na COVID-19

5.05.2021

W Poznaniu wystartował punkt bezpłatnych konsultacji dla seniorów po przejściu COVID-19. Z pomocy specjalistów mogą skorzystać osoby 60 + mieszkające na stałe lub czasowo w stolicy Wielkopolski, które przeszły covid i które w okresie min. 12 tygodni od rozpoznania choroby mają nowe objawy, dolegliwości lub pogorszenie funkcjonowania. Mówi zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Joanna Olenderek:

Osoby, które zostaną przyjęte w punkcie, zostaną poddane kompleksowej ocenie geriatrycznej. Następnie seniorzy będą mogli skorzystać z konsultacji geriatrycznej, neuropsychologicznej, dietetycznej, fizjoterapeutycznej i z zakresu terapii zajęciowej.

FOT: UNSPLASH

centrum Covid pomoc poznań senior zdrowie