Rada Miasta Poznania wyraziła poparcie dla narodu ukraińskiego

Adrian Wojtasz 15.02.2022

Rada Miasta Poznania wyraziła swoje poparcie dla narodu ukraińskiego i jego władz, które znalazły się pod rosyjską presją i groźbami interwencji militarnej. Radni przyjęli stanowisko w sprawie konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą. Projekt dokumentu złożony został wspólnie przez radnych PiS i Koalicji Obywatelskiej. Mówi przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marek Sternalski:


Tylko klub radnych Wspólny Poznań wstrzymał się od głosowania nad uchwałą. Swoje stanowisko uzasadnił ustawowym nakazem ograniczającym działalność samorządu do wymiaru lokalnego. Jednocześnie radni Wspólnego Poznania wyrazili chęć uregulowania kwestii finansowania przez miasto lekcji języka ukraińskiego dla potencjalnych uchodźców wojennych. Przyjęte dziś stanowisko ma charakter symboliczny i nie przekazuje żadnych funduszy rządowi Ukrainy.

FOT: Unsplash /poglądowe

pomoc poznań Ukraina