Rehabilitacja na odległość

12.08.2020

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zachęca swoich pacjentów do udziału w telerehabilitacji. To program, który pozwala na przeniesienie części ćwiczeń do swojego domu. Z programu skorzystać mogą pacjenci, którzy już wcześniej część terapii przeszli w ośrodku. Oferta jest nielimitowana. Jak mówi Ewelina Suska z POSUM-u, rehabilitacja na odległość jest możliwa i może być skuteczna.


Telerehabilitacja ma szczególne znaczenie w czasie pandemii koronawirusa. Wykonywanie ćwiczeń z domu zmniejsza szansę na kontakt z potencjalnym zakażonym. Więcej informacji o rehabilitacji dostępnych jest na stronie internetowej POSUM-u.

FOT: UNSPLASH

na odległość POSUM rehabilitacja usługi medyczne