Ruszają zapisy nauczycieli na szczepienia

8.02.2021

Od dziś nauczyciel, który chce zostać zaszczepiony, może zgłosić chęć szczepienia. Powinien ją zgłosić do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, ma zgłosić chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie. W pierwszej kolejności zaszczepieni mają być ci nauczyciele, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą. To między innymi nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych , nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kadra kierownicza pedagogiczna tych szkół i placówek - mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Szczepienia nauczycieli rozpoczną się w piątek 12 lutego. W poniedziałek 8 lutego ruszą też zgłoszenia na szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej.
Dodatkowo od 8 do 12 lutego w całym kraju prowadzone będą badania przesiewowe. Listy nauczycieli chętnych do przebadania dyrektorzy szkół i przedszkoli prześlą bezpośrednio do właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wymazy nauczycieli z Poznania i powiatu poznańskiego będą pobierane w punkcie przy ul. Bułgarskiej. Do poprzednich testów w Wielkopolsce zgłosiło się ponad 12 tysięcy osób. Badania wykazały 285 wyników pozytywnych.

FOT: UNSPLASH

Covid koronawirus nauczyciele szczepienia