Spotkanie z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim

21.09.2020

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprasza na spotkanie z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim poświęcone sytuacji prześladowanych chrześcijan w Iraku. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę pod hasłem 'Zamilkły dzwony w Mosulu'. Po 1800 latach obecności chrześcijaństwo w Mosulu przestało istnieć. Mówi Kinga Waliszewska ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Metropolita poznański podzieli się swoimi refleksjami z pobytu w ogarniętym wojną kraju. Podczas odbytej 5 lat temu podróży, przekazał on zebrane przez Polaków pieniądze dla tamtejszego obozu chrześcijańskich uchodźców. Spotkanie odbędzie się w Kaplicy Krzyża przy kościele ojców jezuitów.

Adrian Wojtasz

FOT: episkopat.pl

Arcybiskup Stanisław Gądecki Mosul