Sprzedajemy Odpowiedzialnie

Adrian Wojtasz 19.04.2021

Do 1000 punktów sprzedaży alkoholu jeszcze w tym roku trafią materiały miejskiego programu "Sprzedajemy Odpowiedzialnie". Jest on odpowiedzią na przeprowadzone w Poznaniu badanie, według którego aż połowa uczniów szkół podstawowych nie widzi problemu w zdobyciu napojów wyskokowych. Przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą edukować co do konsekwencji i przysługujących sprzedawcom praw. Mówi Joanna Olenderek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania:


Oprócz działań informacyjnych punkty sprzedaży i lokale gastronomiczne będą mogły otrzymać specjalne naklejki informujące, że w danym miejscu "Napoje alkoholowe sprzedawane są odpowiedzialnie". Komisja mimo pandemii prowadzi swoje działania również w Internecie. Najbliższe spotkanie online odbędzie się już za dwa dni i dotyczyć będzie prawnych i psychologicznych aspektów leczenia odwykowego.

FOT: Unsplash

akcja alkohol dzieci młodzież sprzedaż