Synod w najgłębszym sensie ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia

Bartosz Kirchner 11.10.2021

Synod w najgłębszym sensie ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia – w ten sposób Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki podsumował sesję inauguracyjną XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, która odbyła się w Watykanie. Po pierwszej sesji abp Gądecki miał szereg konkluzji, między innymi dotyczących długości niektórych etapów synodu.

Metropolita Poznański stwierdził także, że przed rozpoczęciem etapu diecezjalnego należy zorganizować w diecezjach przygotowanie modlitewne Synodu. Jego zdaniem, konieczne jest także przygotowanie księży, by włączyli się w Synod i by zachęcili do tego Synodu wszystkich wiernych. Według Metropolita Poznańskiego ważna jest też kontekstualizacja, czyli rozróżnienie tego, co dotyczy młodych, a co starszych oraz kontekstów społecznych i kulturalnych w zależności od sytuacji panującej w danej części świata.

FOT: EpiskopatNews Twitter