System alarmowy informującego o zanieczyszczeniach powietrza

Bartosz Kirchner 16.02.2021

Radna Sara Szynkowska vel Sęk zaapelowała do władz Poznania o utworzenie w mieście systemu alarmowego informującego o zanieczyszczeniach powietrza. Jej zdaniem obecna forma przekazywania mieszkańcom ostrzeżeń o przekroczonych wartościach limitów smogowych jest niewystarczająca. Poznaniacy powinny otrzymywać konkretne wytyczne. Mówi radna Sara Szynkowska vel Sęk:

Dzisiaj w Poznaniu po raz kolejny w tym sezonie grzewczym obowiązuje zakaz palenia w niektórych kominkach. Wczoraj przekroczona została dopuszczalna wartość stężeń pyłów PM10 przez co nie można palić w kominkach opalanych drewnem, piecach kaflowych lub typu "koza" oraz kotłach węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu.

alarm miasto ostrzeżenie powietrze poznań smog system