Sześciu diakonów przyjmie z rąk abpa Stanisława Gądeckiego święcenia kapłańskie

Adrian Wojtasz 20.05.2021

22 maja w katedrze poznańskiej sześciu diakonów przyjmie z rąk abpa Stanisława Gądeckiego święcenia kapłańskie. Równocześnie otrzymają dekrety kierujące ich do swoich pierwszych parafii. Sobotnia liturgia o godzinie 10. będzie zwieńczeniem 6-letniego okresu studiów i przygotowywania do kapłaństwa. Mówi rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu ks. Marcin Głowiński.

W minioną sobotę święcenia diakonatu otrzymało pięciu kandydatów z Archidiecezji Poznańskiej oraz jeden ze Zgromadzenia Księży Filipinów. W najbliższych tygodniach na stronie seminarium mają pojawić się informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji na rok propedeutyczny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

FOT: Archidiecezja Poznańska

Arcybiskup Stanisław Gądecki kapłani poznań święcenia