Szlachetna Paczka poszukuje rodzin oraz osób samotnych

Adrian Wojtasz 13.10.2021

Szlachetna Paczka poszukuje rodzin oraz osób samotnych, które mogłyby zostać objęte świąteczną pomocą. W szczególności do programu mogą włączyć się osoby w trudnej sytuacji życiowej. Darczyńcy przygotują dla nich wsparcie materialne w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Mówi poznańska wolontariuszka Szlachetnej Paczki Ewa Bogdaszewska

Do programu rodzina nie może zgłosić siebie samodzielnie. Musi to zrobić ktoś z zewnątrz. Zgłoszenia dostępne są na stronie Szlachetnej Paczki lub bezpośrednio u koordynatorów regionalnych.

FOT: Photo by Daiga Ellaby on Unsplash