Biskupi apelują do wiernych

Biskupi apelują do wiernych, aby w tych dniach pozostać w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.
15.03.2020
Biskupi apelują do wiernych

Budka z książkami

Realizacja projektu to część współpracy między Poznaniem i Berlinem.
9.01.2020
Budka z książkami