To unikatowe znalezisko w tej części Polski

20.02.2020

Kolejne odkrycie poznańskich archeologów w trakcie prac na placu Kolegiackim. Badacze odsłonili mur, będący prawdopodobnie częścią prezbiterium stojącego tam niegdyś kościoła. Odkrycie tej części stojącej tam niegdyś kolegiaty pozwala wyznaczyć, gdzie mniej więcej znajdował się ołtarz a także krypty najbardziej zamożnych mieszkańców miasta.

Poza odkryciami architektonicznymi naukowcy cały czas odnajdują ludzkie szczątki, a także pamiątki wkładane do grobów. O znaleziskach mówi Mateusz Sikora z muzeum archeologicznego w Poznaniu:

Jednym z cenniejszych znalezisk jest medalion, pochodzący prawdopodobnie z XVIII wieku, zawierający doskonale zachowane wezwanie-modlitwę do świętej Agaty. To unikatowe znalezisko w tej części Polski. Wśród odkrytych obiektów jest też medalik z wizerunkiem Matki Boskiej. Do tej pory badaczom udało się odsłonić ok 16 000 zabytków oraz 715 obiektów, pozyskano także 476 próbek, takich jak muszle, tkaniny, skóry, zaprawy ze śladami malowanych obrazów. W reliktach dawnego kościoła odsłonięto pozostałości 3000 grobów, a szacunki wskazują, że pod powierzchnią placu znajdować się mogło ich łącznie ok. 6000.

TEKST i ZDJĘCIA: Mateusz Cholewa

archeolog plac kolegiacki