Trasa Powstania Wielkopolskiego

2.12.2022

Przebiegająca przez Wielkopolskę droga ekspresowa S5 może mieć swoją nazwę. Fundacja Poznańczycy złożyła wniosek do wojewody wielkopolskiego oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z propozycją nazwania jej Trasą Powstania Wielkopolskiego. Pomysłodawca inicjatywy i prezes fundacji Michał Dudnik podkreśla, że celem jest przede wszystkim edukowanie przejezdnych, którzy niekiedy o powstaniu wiedzą niewiele.

Sama idea nadania patrona tak istotnej w skali kraju drodze nie jest niczym nowym. Dla przykładu trasa A2 to Autostrada Wolności, a droga ekspresowa S8 nosi imię Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

FOT: S5 - Trasa Powstania Wielkopolskiego

Powstania Wielkopolskiego s5 trasa