Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

17.06.2020

Trwa rekrutacja do poznańskich szkół ponadpodstawowych. W tym roku jest ona prowadzona wspólnie przez Miasto Poznań i Powiat Poznański. Uczniowie mogą wybrać maksymalnie 6 szkół.

Niestety w tym roku przez pandemię uczniowie nie mogli wybrać się na tradycyjne "drzwi otwarte" i poznać lepiej szkołę. Te jednak zadbały o to, by uczniowie mogli wirtualnie odwiedzić placówkę. Poznański "Marcinek" przygotował spotkania "na żywo" - na swoim profilu na Facebook'u, które można oglądać na profilu szkoły. W poznańskich szkołach powstały również filmy promujące szkołę, galerie zdjęć i wirtualne spacery.

Uczniowie szukali informacji na temat wybranych szkół w internecie, na stronach szkół i w mediach społecznościowych. To musiało im wystarczyć, żeby wybrać maksymalnie 6 placówek, odpowiadających ich zainteresowaniom. Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej. Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. 

Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej, może zdecydować się na następujące typy szkół ponadpodstawowych:

  • 4- letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5- letnie technikum,
  • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Harmonogram rekrutacji został określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (terminy są takie same w całej Polsce). Nabór rozpoczął się w poniedziałek, 15 czerwca. Czas na złożenie dokumentów i uzupełnienie ich o świadectwo ukończenia szkoły młodzież ma do 10 lipca (w przypadku oddziałów dwujęzycznych, sportowych i międzynarodowych, gdzie konieczne jest przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i testów predyspozycji, do 22 czerwca). Z kolei w dniach 31 lipca - 4 sierpnia donieść należy zaświadczenie o wynikach egzaminu. Przełom miesiąca to także czas, w którym uczeń może zmienić zdanie w sprawie szkoły, do której kandyduje i przenieść dokumenty do innej placówki.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Wolę przyjęcia należy potwierdzić w terminie 13 - 18 sierpnia. Wówczas do szkoły należy dostarczyć także oryginały dokumentów. W przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie. 

Informacje o ofercie poszczególnych szkół można znaleźć na stronie Nabór 2020.

FOT: UNSPLASH

do kiedy ponadpodstawowa poznań rekrutacja Szkoła terminy