UAM w Poznaniu zyskał Strategię Rozwoju na lata 2020-2030

Bartosz Kirchner 10.05.2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zyskał Strategię Rozwoju na lata 2020-2030. Dokument został przyjęty jednogłośnie przez Senat uczelni. Strategię opracował zespół liczący prawie 60 osób z różnych grup społeczności akademickiej. Mówi prorektor UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysław Wojtaszek:

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, UAM ma być rozpoznawaną w świecie uczelnią badawczą, która prowadzi badania odpowiadające na wyzwania współczesności. Uniwersytet chce być przyjazny pracownikom, studentom i doktorantom, a także przyciągać wybitne i światłe umysły. Celem uczelni jest też kultywowanie wolności badań oraz kształtowanie postaw obywatelskich wyrastających z ducha wielkopolskiej pracy organicznej.

FOT: UNSPLASH

2020 2030 Strategi rozwoju uam