Unijne wsparcie dla Czerwonaka na edukację ekologiczną

21.01.2021

Czerwonak otrzyma 159 tyś zł dofinansowania na projekt „Myśleć globalnie, działać lokalnie”. Umowę w tej sprawie podpisał Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego a pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Głównym celem projektu jest poprawa świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań mieszkańców Gminy Czerwonak w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami.

Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem naturalnym to wyzwanie naszych czasów. Dlatego cieszą takie proekologiczne inicjatywy oraz fakt, że jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego możemy je wesprzeć funduszami unijnymi, które znajdują się w naszej dyspozycji” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak.

W ramach projektu gmina planuje między innymi zakup i montaż Niskoemisyjnego Mobilnego Miasteczka Edukacji Ekologicznej oraz prowadzenie działań edukacyjnych przy jego wykorzystaniu, a także organizację akcji edukacyjnej w formie pikników ekologicznych. Nie zabraknie też wystaw i konkursów o tematyce związanej z ekologią. Wartość całego projektu to 230 tyś. zł.

Foto: Urząd Marszałkowski

czerwonak dotacja edukacja ekologia fundusze unijne