Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został doceniony

24.02.2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został doceniony na skalę europejską. Uczelnia przeszła pomyślnie ocenę Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, największej organizacji zrzeszającej szkoły wyższe na Starym Kontynencie. W ubiegłym roku przedstawiciele stowarzyszenia dwa razy odwiedzili poznańską uczelnię. Efektem było przyznanie jej znaku jakości IEP. Mówi prorektor UAM w Poznaniu prof. Joanna Wójcik:

Szczególne zainteresowanie zespół oceniający okazał nowej strukturze uniwersytetu. Poznańska uczelnia będzie mogła posługiwać się znakiem jakości przez 5 lat.

FOT: USPLASH

europa organizacja szkoła wyższa uam wyróżnienie