Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

29.06.2020

W poniedziałek 29 czerwca przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Sumę odpustową o godzinie 10.oo odprawi i wygłosi kazanie Metropolita Częstochowski Arcybiskup Wacław Depo. 

Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły.  Obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w czasie prześladowania za cesarza Nerona. 

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła już od połowy III wieku obchodzona jest wspólnie 29 czerwca.

Transmisja mszy będzie na antenie radia Emaus. Można słuchać także on-line przez stronę www.radioemaus.pl .

FOT: Śś Piotr i Paweł (Pablo Rabiella y Díez de Aux (Praca własna) [Public domain])

katedra msza piotr i paweł Pozanń uroczystość