Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył 32 milionów złotych kary

Bartosz Kirchner 11.01.2021

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył 32 milionów złotych kary na największe sieci fitness za porozumienie ograniczające konkurencję. Wśród ukaranych sieci jest firma z Poznania. Postępowanie trwało od 2018 roku. Prowadzono je przeciwko 16 spółkom i 6 menadżerom. W jego trakcie wykazano, że w latach 2012-2017 przedsiębiorcy podzielili rynek branży fitness tak, by ze sobą nie konkurować. Nielegalne porozumienie koordynowała sieć Benefit. Uczestniczące w tym firmy chciały zachować swoją silną pozycję w miastach, gdzie rozwijały działalność i osiągały korzyści z uczestnictwa w programie MultiSport, który oferował Benefit. W Poznaniu siecią, która zyskała na porozumieniu, była Fabryka Formy. UOKiK nałożył kary na osiem firm.


Urząd tłumaczy, że "większość pozostałych przedsiębiorców w trakcie postępowania zakończyła swoją działalność. Nie oznacza to jednak, że dokonane przez nich naruszenie nie spotkało się z karą – z uwagi na to, że spółki te zostały przejęte przez Benefit Systems już po otwarciu postępowania, to on ponosi ciężar kar w tym zakresie, co uwzględniono w wysokości nałożonej kary". Sankcje dotknęły także osoby fizyczne. Menadżerowie otrzymali kary w wysokości od 40 tysięcy do ponad 300 tysięcy złotych. 

FOT: UNSPLASH

benefit fitness kara karta MiltiSport nielegalne porozumienie