W Poznaniu powstanie nowoczesne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

19.04.2023

W środę wmurowano kamień węgielny pod budowę najnowocześniejszego laboratorium kryminalistycznego w Polsce. Budynek powstaje przy ul. Mansfelda na Jeżycach. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie powstanie nowoczesnych pracowni kryminalistycznych i badawczych dla genetyki, chemii, mechanoskopii czy technik audiowizualnych. Mają się one przyczynić do przyspieszenia i ułatwienia wykrywalności przestępstw popełnianych na terenie Wielkopolski. Obecne laboratorium nie dysponuje odpowiednią liczbą miejsc badawczych i biurowych, dlatego pojawia się konieczność powoływania zewnętrznych instytucji i biegłych. Mimo problemów lokalowych poznańska jednostka co roku wykonuje ok. 7 tys. ekspertyz. Dzięki niej udało się m.in. doprowadzić do ujęcia sprawców kradzieży obrazu Claude’a Moneta „Plaża w Pourville” z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Dzisiejsza uroczystość jest symbolem sukcesu policji, instytucji państwowych, organów samorządowych oraz mieszkańców Poznania i całej Wielkopolski. Nawiązując do historii naszego regionu, sukces zazwyczaj ma twarz bohatera zbiorowego. Dokładnie tak samo można powiedzieć o rozpoczęciu budowy laboratorium kryminalistycznego – powiedział Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

Poznańskie laboratorium jest jednym z największych policyjnych laboratoriów w kraju. Zatrudnia 72 osoby, w tym 54 funkcjonariuszy policji i 17 pracowników cywilnych. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele m.in. policji, władz samorządowych i centralnych. Koszt budowy nowego laboratorium policja szacuje na ok. 114 mln zł. Oddanie laboratorium planowane jest na 2025 rok.

Foto: Policja