W Poznaniu upamiętnione zostaną dawne cmentarze

Bartosz Kirchner 12.01.2021

W Poznaniu upamiętnione zostaną dawne cmentarze. W najbliższych dniach specjalne tablice informacyjne staną m.in. w parkach Marcinkowskiego i Drwęskich, a także na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i na placu Wolności. O takie upamiętnienie od kilku lat zabiegał miejski radny Andrzej Rataj, który podkreśla, że Poznań jest zamieszkiwany od co najmniej 1050 lat.

W Poznaniu na przestrzeni wieków znajdowało się wiele cmentarzy, które już nie istnieją. To m.in. kilka cmentarzy ewangelickich, cmentarz farny czy cmentarz parafii św. Marcina. W mieście były też nekropolie żydowskie oraz cmentarz grekokatolicki czy choleryczny, gdzie grzebano ofiary dziewiętnastowiecznej epidemii. Upamiętnianie dawnych nekropolii nie skończy się na ustawieniu ośmiu tablicach informacyjnych. W przyszłości będzie ich więcej. Od paru miesięcy działa zespół ds. upamiętnienia dawnych mieszkańców Poznania.

FOT: UNSPLASH

cmentarz dawne historia pamięć pamięc poznań stare tablice