W tym roku ma zakończyć się przebudowa placu Kolegiackiego w Poznaniu

Bartosz Kirchner 22.06.2020


Na miejscu cały czas trwają prace archeologiczne. Badacze znaleźli już szczątki prawie czterech tysięcy osób, a także ponad 17 tysięcy zabytków z XI wieku. W ramach przebudowy zrealizowano już 90 proc. instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z systemem nawadniającym oraz rozpoczęto nasadzenia drzew i roślin niskich. O tym jak ma wyglądać plac po zakończeniu prac mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski:


Plac Kolegiacki po przebudowie stanie się placem publicznym i strefą ruchu pieszego. Pojawi się na nim fontanna, a głównym punktem będzie Zegar Historii przedstawiający dzieje Kolegiaty św. Marii Magdaleny. Zgodnie z założeniami przestrzeń placu jest tak zaprojektowana, by mogli się na niej pojawić także restauratorzy z ogródkami gastronomicznymi.

Wizualizacja: poznan.pl

plac kolegiacki poznań przebudowa zmiana