Wampiriada

11.04.2022

W Poznaniu rozpoczęła się dziś kolejna edycja Wampiriady. To studencka kampania honorowego krwiodawstwa organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. W tym roku pierwszą uczelnią, która bierze udział w akcji, jest Politechnika Poznańska. Do środy na kampusie Politechniki będzie można oddać krew. O tym, jak się do tego przygotować, mówi Andrzej Wysocki z Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Politechnice Poznańskiej.

Oprócz Politechniki Poznańskiej w Wampiriadzie wezmą udział uniwersytety: Przyrodniczy, Adama Mickiewicza i Ekonomiczny.

FOT: Wampiriada na Politechnice Poznańskiej - wiosna 2022

wampiriada